TIN MAXIMUM
85
triệu
Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
250
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
950
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
288
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
170
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
85
triệu
Địa chỉ: Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
150
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
100
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
360
triệu
Địa chỉ: Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
450
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
160
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
230
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
45
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
190
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
138
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
130
triệu
Địa chỉ: Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
260
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
380
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh